Informace o projektu

Název projektu Studio digitálního sochařství a nových médií
Anglický název projektu Studio of Digital Sculpture and New Media
Zkrácený název projektu 3D
Operační program Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0278
Datum zahájení projektu 1. 1. 2012
Předpokládané datum
ukončení projektu
31. 12. 2014
Kontaktní adresa Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Rybářská 125/13/15, 603 00 Brno

Příjemce dotace

Název subjektu Vysoké učení technické v Brně
Právní forma Vysoká škola
00216305
DIČ CZ00216305
Plátce DPH Ano
Typ plátce DPH Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám