Partner projektu

Fakulta informatiky
Masarykovy univerzita v Brně
Botanická 68 a
602 00 Brno

Kontaktní osoba: MgA. Helena Lukášová, ArtD.