Obsah a cíl projektu

Cílem projektu je inovace akreditovaných oborů všech stupňů zabývajících se digitálním sochařstvím, designem a konstruováním ve studijních programech FaVU, FSI a FA VUT v Brně ve spolupráci s FI MU v Brně.