Personální obsazení

 

Zaměstnanci FaVU VUT v Brně

prof. ak. soch. Michal Gabriel
Koordinátor projektu

Mgr. Jana Kořínková
Hlavní manažer projektu

Doc. Mgr. Richard Fajnor
Hlavní metodik

MgA. Tomáš Medek
Hlavní technolog

MgA. Pavel Pražák
Asistent hlavního metodika

BcA. Adam Krhánek
Asistent hlavního metodika

MgA. Dušan Váňa
Asistent hlavního metodika

Mgr. Markéta Žáčková
Asistent hlavního metodika

BcA. Viktor Paluš
Technolog 3D modelování

MgA. Jan Šebánek
Technolog 3D modelování

Marcela Jirků
Ekonom projektu

 

Zaměstnanci FSI VUT v Brně

Aleš Řepka
Technolog 3D skenování

doc. Ing. arch. Rajlich Jan
Koordinátor projektu

Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
Odborný asistent – odborný pracovník

Ing. arch. et Ing. Vladimír Haltof
Odborný asistent – odborný pracovník

ak. soch. Josef Sládek
Odborný asistent – odborný pracovník

doc. ak. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
Odborný pracovník 3D modelování

doc. ak. soch. Miroslav Zvonek, Ph.D.
Odborný pracovník 3D modelování

Vladimír Semotan
Technolog 3D tisk

Ing. Filip Uhlíř
Technolog 3D modelování

  

Zaměstnanci FI MU Brno

MgA. Helena Lukášová, ArtD.
Technolog 3D modelování

Mgr. Jiří Chmelík
Odborný pracovník - lektor

Mgr. Igor Chalás
Odborný pracovník - lektor